تریستور دیسکی | تریستور بشقابی

تریستورهای پیچی یا تریستور کابلی دستگاه های یک طرفه (یکسوساز) هستند یعنی می توانند جریان را در یک جهت عبور دهند در مقایسه با تریاک ها TRIAC که دو طرفه هستند که حامل های شار از طریق آنها می توانند در هر دو جهت جریان داشته باشند. تریستورهای پیچی می توانند به طور معمول فقط با جریاناتی که به دروازه وارد شده، فعال گردند و وارد عمل شوند در مقابل تریاک TRIAC که به طور معمول توسط یک جریان مثبت یا منفی که بر روی الکترود دروازه آن اعمال می شود ، فعال شوند.

مدار تریستور پیچی  stud thyristorساده را می توان با استفاده از یک منبع ولتاژ AC متصل به تریستور پیچی یا تریستور کابلی با بار مقاومتی نشان داد. بدون یک پالس فعلی اعمال شده به دروازه استاد تریستور، این وسیله در حالت مسدود شدن جلویش قرار دارد. این موضوع، باعث شروع کنترل تریستور پیچی  می شود.

تریستور دیسکی | تریستور بشقابی

SKT760/18 Semikron

SKT760/18 Semikron

0تومان
WESTCODE N1718NS180

WESTCODE N1718NS180

0تومان
تریستور دیسکی 1100 آمپر N1114LC180 WESTCODE

تریستور دیسکی 1100 آمپر N1114LC180 WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی 1200 آمپر R1275ns21l WESTCODE

تریستور دیسکی 1200 آمپر R1275ns21l WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی 1400 آمپر R1448NC20L WESTCODE

تریستور دیسکی 1400 آمپر R1448NC20L WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی 1600 آمپر N1588NS260 WESTCODE

تریستور دیسکی 1600 آمپر N1588NS260 WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی 2000 آمپر N2046NS160 WESTCODE

تریستور دیسکی 2000 آمپر N2046NS160 WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی 2600 آمپر R2619ZC25J WESTCODE

تریستور دیسکی 2600 آمپر R2619ZC25J WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی 3000 آمپر N3012ZC260 WESTCODE

تریستور دیسکی 3000 آمپر N3012ZC260 WESTCODE

0تومان
تریستور دیسکی SKT340/16E SEMIKRON

تریستور دیسکی SKT340/16E SEMIKRON

0تومان
تریستور فست 900 آمپر R0929LC12C WESTCODE

تریستور فست 900 آمپر R0929LC12C WESTCODE

0تومان
تریستوربشقابی سمیکرون SKT240/16E

تریستوربشقابی سمیکرون SKT240/16E

0تومان
نمایش 1 تا 12 از 24 (2 صفحه)