رزولور تاماگاوا TAMAGAWA

رزولور های تاماگاوا TAMAGAWA نوعی از سينكروها هستند كه امروزه كاربرد وسيعی در صنايع مختلف دارند با اين تفاوت كه در روتور و استاتور آنها دو سيم پيچی عمود بر هم وجود دارد، با تحريك يكی از سيم پيچی های روتور يا استاتور ، به ترتيب در استاتور يا روتور ولتاژی متناسب با سينوس زاويه ميان روتور و استاتور ايجاد می گردد.

علت نامگذاری رزولورهای تاماگاوا TAMAGAWA نيز به همین علت است . زيرا اين ماشين ها ولتاژ مرجع را به دو مولفه عمود بر هم تجزيه می نمايند که اگر در روتور رزولورها ا ز يك سيم پيچی استفاده شود ، اين تجزيه تنها در يك جهت صورت می گيرد و درصورت استفاده از دو سيم پيچی در دو جهت تجزيه ولتاژ خواهيم داشت.

 جهت خرید و  دریافت قیمت رزولور تاماگاوا TAMAGAWA   با ما تماس بگیرید.


تامین کننده انواع انکودر و ریزالور در ایران

خرید : 02133999194 

رزولور تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2112N171E14 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2112N171E14 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2620N21E11 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2620N21E11 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2640N321E64 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2640N321E64 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2640N671E110 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2640N671E110 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2640N71E10 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2640N71E10 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2641N31E64 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2641N31E64 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2650N11E78 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2650N11E78 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS2651N141E78 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS2651N141E78 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS5208N310 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS5208N310 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS5233N577 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS5233N577 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS5270N15 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS5270N15 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
ریزالور TS5270N15 تاماگاوا TAMAGAWA

ریزالور TS5270N15 تاماگاوا TAMAGAWA

0تومان
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)