پل دیود تک فاز

پل دیود تک فاز از 4 عدد دیود تشکیل شده است که دارای دو پایه خروجی مثبت و منفی و دو پایه ورودی N و L می باشد.

تمام پل دیود های تک فاز از دستگاه حالت جامد به عنوان دستگاه اصلی تبدیل AC به DC استفاده می کنند. پل دیودهای تک فاز نیم موج ساده ترین و احتمالا بیشترین استفاده از مدار اصلاح کننده برای سطح قدرت کوچک می باشند که خروجی خود را به شدت تحت تاثیر واکنش بار متصل به خود قرار می کیرند.

پل دیود تک فاز

QL100 پل دیود تک فاز 100 آمپر هیت سینگ دار

QL100 پل دیود تک فاز 100 آمپر هیت سینگ دار

0تومان
پل دیود 50 آمپر

پل دیود 50 آمپر

0تومان
پل دیود kbpc3510

پل دیود kbpc3510

0تومان
پل دیود kbpc5010

پل دیود kbpc5010

0تومان
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400 ولت SEMIKRON SKBH28

پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400 ولت SEMIKRON SKBH28

0تومان
پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800 ولت SEMIKRON SKB52

پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800 ولت SEMIKRON SKB52

0تومان
پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKB60

پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKB60

220,000تومان
پل دیود تک فاز SKB 30 | SKB30/12

پل دیود تک فاز SKB 30 | SKB30/12

0تومان
پل دیود تک فاز SKB 72 | SKB72/12

پل دیود تک فاز SKB 72 | SKB72/12

0تومان
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)