انکودر
انکودر (Encoder) اطلاعات مربوط به موقعیت را ثبت میکند و آن اطلاعات را به صورت کد به قسمت های دیگر دستگاه منتقل می کند. اطلاعات مربوط به موقعیت که توسط انکودر ها ثبت می شوند را می توان به طرق مختلفی خواند به عنوان مثال از طریق (نوری،ظرفیتی،مغناطیسی و غیره). دو نرم افزار هندسی تبدیل در انکودر ها وجود دارد که عبارتند از خطی و دوار.

انکودر

انکودر آسانسور

انکودر آسانسور

0تومان
خرید انکودر

خرید انکودر

0تومان
روتاری انکودر

روتاری انکودر

0تومان
فروش انکودر

فروش انکودر

0تومان
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)